ЗУ «Про засади державної регіональної політики»


2. Постанова КМУ від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»


3. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки


4. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року


5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»


6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку територіальної громади»

Поділитися: